Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції” 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб (від 14 липня 2016 року)

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції “14” липня 2016 року № 2