Як захистити трудові права викривачів, особливо тих, які вже зазнають утисків на робочому місці або взагалі були звільнені, та заохотити громадян повідомляти про корупцію в своїх установах?

В Україні законодавство, яке регулює трудові відносини, досить розгалужене. Через це окремі правові норми застосовуються неоднозначно.

Тому Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підготувало роз’яснення, які допоможуть забезпечити однакове застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» керівниками викривачів, антикорупційними уповноваженими, адвокатами та суддями. Роз’яснення враховують міжнародні стандарти, судову практику та результати діяльності НАЗК щодо захисту трудових прав викривачів.

Завдяки роз’ясненню викривачі зможуть детально дізнатися про такі гарантії захисту своїх трудових прав:

  • заборона відмови у прийнятті на роботу, укладенні чи продовженні договору, трудового договору (контракту);
  • заборона звільнення викривача чи примушення до звільнення;
  • заборона притягнення викривача до дисциплінарної відповідальності;
  • інші негативні заходи впливу або загроза таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням;
  • формально правомірні рішення і дії вибіркового характеру керівника та роботодавця;
  • заборона відсторонення викривача від виконання трудових обов’язків;
  • а також про гарантії захисту трудових прав викривача при поновленні на попередній роботі (посаді) після звільнення або переведення на іншу нижчеоплачувану роботу.

Нові роз’яснення вже доступні за посиланням: https://bit.ly/3mozvVr