Відділ державного геодезичного нагляду є структурним підрозділом Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.

Основними завданнями Відділу є – здійснення державного геодезичного нагляду за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю, реалізація в межах компетенції повноважень Держгеокадастру у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Відповідно до покладених завдань Відділ здійснює:

  • проведення перевірок щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
  • ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт;
  • нагляд щодо передачі суб’єктами господарювання у встановленому законодавством порядку одного примірника копій створених матеріалів робіт до Державного картографо-геодезичного фонду України;
  • нагляд за наданням суб’єктами господарювання до Держгеокадастру відомостей про стан пунктів Державної геодезичної мережі та мереж згущення, погодження виконання робіт із знесення або перезакладки геодезичних пунктів;
  • участь в межах своїх повноважень у наданні Держгеокадастру пропозицій щодо розроблення нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем.

До уваги суб’єктів господарювання

Планові заходи державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю на 2020 рік

Інформація про результати здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю у 2019 році