Інститут викривачів корупції є одним із ефективних запобіжників, який впливає на зменшення корупційних практик. НАЗК підготувало оновлені роз’яснення щодо правового статусу викривача для забезпечення однакового підходу до застосування законодавства, що регулює інститут викривання в Україні. В них систематизовано ключові питання, які можуть виникнути у тих, хто викрив чи має намір викрити корупцію, а також в уповноважених осіб, які працюють у сфері захисту викривачів. А саме ви дізнаєтесь про:
 – міжнародний та національний підхід до визначення терміну і статусу викривача;
 – правові підстави для набуття особою статусу викривача;
 – способи та шляхи здійснення викривачем повідомлення про корупційний злочин;
 – права та гарантії захисту викривача, який повідомив компетентні органи про корупцію.