Відповідно до прийнятої Кабінетом Міністрів України постанови від 25 липня 2023 року № 766  «Деякі питання відновлення пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в умовах воєнного стану» Держгеокадастр розпочав процес реалізації  цього  пілотного проекту.

З метою набуття професійних знань, умінь та навичок, необхідних сертифікованим інженерам-землевпорядникам для здійснення повноважень державних кадастрових реєстраторів у рамках пілотного проекту, проводиться стажування Головним управлінням Держгеокадастру в Одеській області (далі – Головне управління)

Сертифіковані інженери-землевпорядники, які виявили бажання щодо проходження стажування, подають до Головного управління за поштовою (вул. Космонавтів 34, м. Одеса, 65078) або електронною (odesa@land.gov.ua) адресою письмову заяву із зазначенням номера кваліфікаційного сертифіката та дати його видачі.

Головне управління  протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви сертифікованого інженера-землевпорядника щодо проходження стажування проводить перевірку відомостей, зазначених у заяві, призначає з числа державних кадастрових реєстраторів керівника стажування та визначає дату проходження стажування, про що повідомляє сертифікованому інженеру-землевпоряднику.

Зарахування на стажування з визначенням дати його проходження та зміна порядку проходження стажування оформлюються наказом керівника Головного управління, де проводиться стажування.

Стажування проводиться відповідно до типового індивідуального плану* стажування який підписується сертифікованим інженером-землевпорядником та керівником стажування.

Сертифікований інженер-землевпорядник під час проходження стажування повинен:

– у повному обсязі та своєчасно виконати завдання, передбачені типовим індивідуальним планом стажування;

– набути та/або удосконалити свої професійні знання, уміння та навички;

– дотримуватися професійної етики та культури поведінки.

Державний кадастровий реєстратор, який призначений керівником стажування:

– проводить стажування відповідно до типового індивідуального плану стажування;

– надає сертифікованим інженерам-землевпорядникам завдання, передбачені типовим індивідуальним планом стажування, забезпечує та контролює їх виконання;

– сприяє набуттю та/або удосконаленню професійних знань, умінь та навичок сертифікованих інженерів-землевпорядників;

– проводить залік та видає довідку про результати стажування. Після закінчення стажування сертифікований інженер-землевпорядник складає залік, під час якого виконує тестові та практичне завдання, та йому видається довідка про результати стажування, в якій зазначається оцінка виконання ним завдань, передбачених типовим індивідуальним планом стажування (задовільна або незадовільна).