Повідомити про корупційне правопорушення

Шановний колего!

У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, Ви можете повідомити Головне управління Держгеокадастру в Одеській області та/або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції перебувають під захистом держави (частини 2, 3 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Гарантії державного захисту викривачів

Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, повязаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність

Повідомлення може бути подано:

без зазначення авторства (анонімно)

Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить конкретні фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник Головного управління продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

із зазначенням авторства

Повідомлення підлягає перевірці у термін не більше тридцяти днів від дня його отримання, за результатами розгляду викривачу надається письмова відповідь.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

Повідомлення може бути подано:

письмово з позначкою «Про корупцію» на адресу Головного управління Держгеокадастру в Одеській області: вул. Канатна, 83, м.Одеса, 65107;
електронною поштою на адресу stopkor.od@land.gov.ua (зразок повідомлення про корупцію);

за цією онлайн формою http://land.gov.ua/povidomlennia-pro-koruptsiiu/;
на особистому прийомі громадян керівником (працівниками) Сектору запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру в Одеській області графік прийому:

Кабінет Поcада Контактні дані Часи прийому П. І. Б.
1327 В.о. завідувача сектору запобігання та виявлення корупції т/ф: (048) 722-05-42
zk_od@land.gov.ua
Понеділок
14:00–17:00
Амосова О.Ю.

за телефоном безкоштовної «гарячої» лінії Головного управління Держгеокадастру в Одеській області (048) 725-15-44.
Відповідальним за розгляд повідомлень викривачів є Сектор запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру в Одеській області тел.: (048) 722-05-42, електронна адреса: zk_od@land.gov.ua

Надана Вами інформація використовуватиметься керівництвом Головного управління Держгеокадастру в Одеській області як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону керівник Головного управління  Держгеокадастру в Одеській області вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Інформація про результати розгляду повідомлень викривачів

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Вакансії Держгеокадастру - твоя можливість змінити країну! Детальніше
Hello. Add your message here.