МонетаМонета7 червня НБУ ввів в обіг монету номіналом п’ять  гривень з нейзильберу, присвячену 200-річчю початку здійснення астрономо-геодезичних робіт на об`єкті Геодезичної дуги Струве.

Геодезична дуга Струве – тріангуляційні вимірювальні пункти, які використовувалися для визначення параметрів Землі, її форми та розміру, унікальний об`єкт списку Світової спадщини ЮНЕСКО – перша в історії ЮНЕСКО науково-технічна пам`ятка культури, що проходить через 10 країн Європи (у тому числі і Україну). Створив цей унікальний об`єкт видатний астроном Фрідріх Струве.

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, ліворуч напис півколом – Україна, під яким рік карбування монети 2016. Унизу вказаний номінал 5 гривень та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України. На дзеркальному тлі зображено геодезичний прилад теодоліт, праворуч від якого – схематична тріангуляція та назви країн, через які проходить дуга Струве: Норвегія, Швеція, Фінляндія, Росія, Естонія, Латвія, Литва, Білорусь, Україна, Молдова. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено портрет Струве, праворуч від якого написи півколом: Геодезична дуга Струве 1816–1855 роки (в цей період проводились вимірювання). Ліворуч від портрета – стилізована композиція: на тлі географічної карти дуга Струве та написи: Фугленес, 2822 км (угорі) та Стара Некрасівка (унизу).

Художник монети Микола Кочубей. Скульптори: Святослав Іваненко, Анатолій Дем’яненко.