Повідомлення: Отримав дозвіл  на розроблення документації із землеустрою (як учасник АТО). До кого звернутись на безоплатне розроблення Проекту землеутрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення ОСГ на територі Червонокутської сільської ради Ширяївського району Одеської області (за межами населеного пункту).

Відповідь: Головним управлінням Держгеокадастру в Одеській області розглянуто Ваше звернення, з приводу порядку замовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та повідомляє.

Відповідно до змісту статті 118 Земельного кодексу України відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність надає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Згідно з частиною 2 статті 22 Закону України «Про землеустрій» (далі – Закон) рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку документації із землеустрою приймається виключно у строки та лише у випадках, передбачених цим Законом та Земельним кодексом України. Зазначене рішення надається безоплатно та має необмежений строк дії.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб’єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із Законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін.

Статтею 25 Закону передбачено, що проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, є одним із видів документації із землеустрою.

Замовниками документації із землеустрою, відповідно до статі 26 Закону, можуть бути землевласники і землекористувачі, а розробниками документації із землеустрою є юридичні особи або фізичні особи – підприємці, які відповідають вимогам цього Закону.

Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.

Замовники документації із землеустрою за рахунок власних коштів мають право на вибір розробника та укладення з ним договору, якщо інше не передбачено законодавством України.

Також, відповідно до пункту «г» частини 3 статті 27 Закону, одним із основних обов’язків замовника документації із землеустрою є прийняття виконаних роботи та їх оплата.

Таким чином, з метою розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, Головне управління рекомендує звернутись до будь-якого розробника документації із землеустрою, для укладення договору на розроблення документації із землеустрою.

З переліком суб’єктів господарювання в сфері землеустрою, які зареєстровані на території Одеської області. Ви можете ознайомитись на офіційному веб-сайті Головного управління за посиланням http://odeska.land.gov.ua.


Повідомлення: Вітаю, прошу Вашої допомоги, а саме мене цікавить нормативно-грошова оцінка одного квадратного метру з урахуванням коефіціенту інфляції, поза населеним пунктом  с. Олександрівка, Котовського району Одеської області  для ведення комерційної діяльності. Інформація потрібна  для вирахавання рентної плати, дякую за співпрацю!

Відповідь: Головне управління Держгеокадастру в Одеській області розглянуло Ваш запит від 04.04.2016 щодо отримання відомостей про нормативну грошову оцінку одного квадратного метра земельної ділянки з урахуванням коефіцієнту індексації для ведення комерційної діяльності, яка знаходиться за межами населеного пункту с. Олександрівка Котовського району Одеської області та інформує.

Оскільки, земельна ділянка розташована за межами населеного пункту с. Олександрівка Котовського району Одеської області технічна документація з нормативної грошової оцінки зберігається у Держаному фонді документації із землеустрою, який ведеться Управлінням Держгеокадастру у Котовському районі Одеської області на місцевому рівні.

Витяги та відомості з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок видаються безоплатно територіальними органами Держгеокадастру по місцезнаходженню земельних ділянок.

Враховуючи, що на території Куяльницької сільської ради за межами населеного пункту с. Олександрівка Котовського району Одеської області знаходиться чотири кадастрові квартали, у яких різна нормативна грошова оцінка необхідно надати відомості щодо місцезнаходження земельної ділянки. У разі наявності – кадастровий номер, або викопіювання з плану землекористування для визначення місцезнаходження земельної ділянки.

Для отримання відомостей про нормативну грошову оцінку одного квадратного метра земельної ділянки рекомендуємо звернутися до Управління Держгеокадастру у Котовському районі Одеської області за адресою: вул. Вокзальна, 3, м. Котовськ, 66300, т/ф: (04862) 2-42-10, 2-43-18, електронна адреса: kotovsk.od@land.gov.ua.


Сообщение: Добрый день! После смерти отца в 2002 году моя мать вступила в право собственности на земельный пай. В 2004 г. получила Гос. акт на данный участок, но землей не пользовались, а когда я(сын) решил “заняться землей” и обратился в местное землеустройство (Одесская область  Беляевский район с. Троицкое) мне сказали, что для этого нужно. После сбора документов я обратился в контору для получения кадастрового номера  где мне заявили, что номер уже выдан на другого человека. Права собственности нас не лишали и налог на землю мы оплачивали до 2015 года. Подскажите, что мне делать и куда обращаться?

Відповідь: Головне управління Держгеокадастру в Одеській області, в межах наданої компетенції, розглянуло Ваше електронне звернення та повідомляє наступне.

За інформацією, отриманою від Управління Держгеокадастру у Біляївському районі Одеської області (далі  – Управління), згідно Книг записів реєстрації державних актів на право власності на землю ** ** **** зареєстровано державний акт на право приватної власності на землю серія ІІ-ОД № 01**** за №6** загальною площею 3,57 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Троїцької сільської ради Біляївського району Одеської області.

Станом на 06.07.2016 через Центр надання адміністративних послуг Біляївської райдержадміністрації Одеської області до Управління заяв щодо проведення державної реєстрації земельної ділянки від ** ** ****** або довіреної нею особи не надходило.

Відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» (далі – Закон) кадастровий номер земельної ділянки це індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування.

Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється відповідно до Закону та Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою КМУ № 1051 від 17.10.2012 (далі – Порядку).

Так, згідно з п. 9 вищезазначеного Порядку, зокрема здійснення державної реєстрації земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам та проведення перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства віднесено до повноважень Державного кадастрового реєстратора територіальних органів Держземагентства у районах та містах обласного значення.

Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, через Центр надання адміністративних послуг, подаються: заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин; оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки; документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви: перевіряє відповідність документів вимогам законодавства; за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації.

Відповідно до ст. 26, 27 Закону України «Про землеустрій розробниками документації із землеустрою є: юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою; фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.

Таким чином, юридичні або фізичні особи, розробники документації із землеустрою не мають доступу до відомостей, які містяться в Державному земельному кадастрі, не здійснюють державної реєстрації земельних ділянок та присвоєння кадастрових номерів так як це не входить до їх повноважень, згідно вищезазначеного Закону.

З огляду на вищевикладене, Головне управління рекомендує виготовити документацію із землеустрою, після чого гр. ** ** ****  або уповноваженій нею особі через Центр надання адміністративних послуг Біляївської районної державної адміністрації подати заяву та документацію із землеустрою відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012
№ 1051 та розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523-р, для здійснення державної реєстрації земельної ділянки.


Сообщение: Добрый день! Я слышал, что проводятся  земельные торги  на получение земли для сельхоз назначения, можно ли получить землю в пгт.  Овидиополь  Одесской области ?

Відповідь: Головне управління розглянуло Ваш запит стосовно проведення земельних торгів з продажу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території смт Овідіополь Одеської області та інформує.

Відповідно до повноважень, наданих частиною четвертою статті 122, частиною третьою статті 135 Земельного кодексу України, Положенням про Головне управління Держгеокадастру в Одеській області, Головне управління є організатором земельних торгів у формі аукціону з продажу прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

Головне управління як організатор земельних торгів здійснює добір земельних ділянок, права оренди яких виставляються аукціон окремими лотами, вживає організаційних заходів, спрямованих на підготовку лотів до проведення земельних торгів, а також визначає виконавця земельних торгів.

У 2016 році на території Овідіопольського району Одеської області планується провести земельні торги з продажу прав оренди по 5 земельним ділянкам загальною площею 169,8625 га сільськогосподарського призначення державної власності. Зазначені земельні ділянки розташовані та території Доброолександрівської та Калаглійської сільських рад Овідіопольського району.

З детальною інформацією щодо проведення земельних торгів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці можливо ознайомитись на офіційному веб-сайті Держгеокадастру у розділі «Земельні аукціони» або за посиланням http://torgy.land.gov.ua/auction.


Сообщение: Добрый день! По какому адресу я могу обратиться, чтоб получить кадастровый номер дачного участка, находящегося в Одесской области, Раздельнянский район, в районе Бурдовки?

Відповідь:  Головне управління Держгеокадастру в Одеській області (далі — Головне управління), в межах компетенції, розглянуло Ваше електронне звернення та повідомляє наступне.

Головне управління рекомендує Вам звернутись до суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність у сфері землеустрою для розроблення документації із землеустрою.

В пункті 15 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою КМУ № 1051 від 17.10.2012 вказано, що Документація із землеустрою та оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, подається Державному кадастровому реєстраторові, що здійснює внесення таких відомостей у паперовій формі та у формі електронного документа.

Держгеокадастр як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, веде Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників, які отримали кваліфікаційний сертифікат.

Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників оприлюднюється на сайті Держгеокадастру України.


Сообщение: Хочу взять земельный участок на склоне в аренду. Данный земельный участок согласно информации от сельского землеустроителя находится в совместном использовании бывших пайщиков, т.е. колхоз распаевали и раздали нормальные (не на склоне) участки всем пайщикам, но данный участок на крутом склоне и не подходит под сельхоз назначение, поэтому его не распаевали, а оставили. Поэтому на данный момент этот участок остается в статусе совместного пользования, и реально зарастает дикими кустарниками (т.е. на нем никто ничего не высаживает из-за того, что крутой склон).

Мои вопросы:

1.Как правильно официально определить назначение (целевое назначение ) данного участка?

2.Как правильно официально определить собственника данного участка?

3.Как взять в аренду данный участок? P.S. Участок хочу взять для выращивания винограда. Заранее спасибо!

Відповідь: Головне управління Держгеокадастру в Одеській області розглянуло Ваше звернення від 17.07.2015, яке надійшло на електронну адресу Головного управління, щодо отримання земельної ділянки в оренду, та повідомляє.Головне управління Держгеокадастру в Одеській області розглянуло Ваше звернення від 17.07.2015, яке надійшло на електронну адресу Головного управління, щодо отримання земельної ділянки в оренду, та повідомляє.

Земельні відносин регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України. а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами (ст. 3 Земельного кодексу України).

Відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються законом (ч.8 ст. 93 Земельного кодексу України).

Спеціальний закон, який регулює коло питань, пов’язаних з орендою землі, є Закон України «Про оренду землі» (далі — Закон).

Відповідно до ст. 4 Закону орендодавцями земельних ділянок є:

 • громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи;
 • сільські, селищні, міські ради в межах повноважень, визначених законом, орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності;
 • районні, обласні ради у межах повноважень, визначених законом, — орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у спільній власності територіальних громад;
 • органи виконавчої влади, які відповідно до закону передають земельні ділянки у власність або користування, орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності.

Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування чітко визначені статтею 122 Земельного кодексу України.

На даний час необхідно визначитись з орендодавцем земельної ділянки.

За інформацією, наданою Вами у зверненні, мова йдеться про землі колективної власності, які, в свій час, відповідно до вимог Указу Президента України від 10.11.1994 № 666/94 «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва» були передані безоплатно у колективну власність сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогоспо-дарським акціонерним товариствам, у тому числі створеним на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, трудові колективи яких виявили бажання одержати землю у власність.

Якщо землі колективної власності не були повернуті до земель державної чи комунальної власності і право власності на них підтверджується державним актом на право колективної власності на землю, розпорядження такими землями не належить до компетенції жодного органу місцевого самоврядування чи виконавчої влади, визначеного статтею 122 Земельного кодексу України, а землі залишаються у колективній власності.

Виходячи з вищевикладеного, спочатку необхідно вирішити питання припинення права колективної власності, переведення вивільнених земель до земель запасу державної власності, а потім вирішувати питання передачі земельних ділянок державної власності громадянам та юридичним особам у власність або у користування відповідно до вимог чинного земельного законодавства.

На даний час особи, зацікавлені в отриманні земельних ділянок колишньої колективної власності, право на які посвідчено державними актами на право колективної власності на землю, в судовому порядку встановлюють факт припинення права колективної власності на землю та визнання за державою право власності на ці землі. А Головне управління Держгеокадастру в Одеській області виступає стороною в таких судових процесах.

Інформацію щодо земельної ділянки Ви можете отримати у відповідному територіальному підрозділі Головного управління за місцем розташування земельної ділянки, адресу яких Ви можете знайти на офіційному сайті Головного управління Держгеокадастру в Одеській області: http://landres.gov.ua.


Сообщение: Здравствуйте. Я заказал выкапировку земель под личное сельськое хозяйство на 6 человек 12 га, с.Викторовка Ширяевского района. Мне предлагают поле, которое находится 15 км от населенного пункта, а рядом есть поле точно такого размера. Могу ли я претендовать на него?

Відповідь: Ваше звернення щодо приватизації земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої на території Вікторівської сільської ради Ширяївського району Одеської області, розглянуто Головним управління Держгеокадастру в Одеській області (далі — Головне управління).

За інформацією Відділу Держземагентства у Ширяївському районі Одеської області наданою листом від 21.07.2015 № 31-1528-0.12-3094/2-15 Ви 19.06.2015 звертались через Центр надання адміністративних послуг Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області з заявою про надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

За результатами розгляду Вашої заяви Відділом підготовлено та надано до Центру надання адміністративних послуг Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області запитувану Вами інформацію.

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою регулюється Законом України «Про землеустрій», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою» від 17.11.2004 № 1553 та розпорядженням Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 16.05.2014 № 523-р.

З інформаційної картки зазначеної адміністративної послуги вбачається, що запит про надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою подається до Відділу у довільній формі із зазначенням які саме відомості, що містяться в документації із землеустрою, необхідно надати.

Також, з умовами отримання зазначеної адміністративної послуги Ви можете ознайомитись на офіційному веб-сайті Головного управління http://landres.gov.ua/admin_poslugi.html, розділ «Адміністративні послуги».

Отже, для отримання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою по земельній ділянці, що Вас цікавить, Ви маєте право звернутися до Відділу через Центр надання адміністративних послуг Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області з запитом в якому зазначити, які саме відомості, що містяться в документації із землеустрою, необхідно Вам надати.


Сообщение: Добрый день! Я проживаю в Киевской области, хотел бы узнать, могу ли я получить земельный участок для индивидуального строительства в Одесской обл., Татарбунарский район,   с. Лебедевка.

К примеру: Участки(а) Кадастровый номер: 5125085600:04:001:***Тип собственности: Коммунальная собственность. Целевое назначение:E.07.03. Для личностного дачного строительства Площадь: 0.2275 га Информация с Публичной кадастровой карты Украины. Что мне необходимо сделать и куда следует обращаться, возможна ли подача заявления по почте? Благодарю.

Відповідь:  Головне Управління розглянуло Ваше звернення щодо отримання земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва в Одеській області Татарбунарський район с. Лебедівка та повідомляє наступне.

За інформацією Відділу Держземагентства у Татарбунарському районі Одеської області земельну ділянку загальною площею 0,2275 га кадастровий номер 5125085600:04:001:**** яка знаходиться за адресою: с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області перебуває у користуванні на підставі договору оренди землі від **.**.**** зареєстрованого за № 0407535*****.

За інформацією Відділу Держземагентства у Татарбунарському районі Одеської області земельну ділянку загальною площею 0,2275 га кадастровий номер 5125085600:04:001:**** яка знаходиться за адресою: с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області перебуває у користуванні на підставі договору оренди землі від **.**.**** зареєстрованого за № 0407535*****.

До моменту внесення відповідної інформації до містобудівного та державного земельного кадастрів виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації або відповідний місцевий орган виконавчої влади зобов’язані надавати за запитами фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність земельних ділянок, що можуть бути використані під забудову.

Виходячи із вище зазначеного для отримання інформації щодо вільних земельних ділянок на території с. Лебедівка Татарбунарський район Одеської області Ви маєте право звернутись до Тузлівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, с. Тузли, вул. Завгородньо буд. 29.

Разом з тим, Головне управління Вважає за доцільне роз’яснити порядок безоплатного отримання земельної ділянки у власність.

Так, відповідно до статті 121 Земельного Кодексу України громадяни України зокрема мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок у власність із земель державної або комунальної власності для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара.

Відповідно до статті 116 Земельного кодексу України, громадяни набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначеним цим Кодексом або за результатами аукціону.

Статтею 122 Земельного кодексу України передбачено, що сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

Районні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених статтею 122 Земельного кодексу України у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для індивідуального дачного будівництва.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, у власність або користування для всіх потреб.

Відповідно до статті 118 Земельного кодексу України громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, зокрема для індивідуального дачного будівництва у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовані розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки. Орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади який передає земельні ділянки державної власності або комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, розглядає клопотання громадянина у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.

Отже, для безоплатного отримання земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України, яка розташована у межах населеного пункту, необхідно звернутися до відповідної міської, селищної або міської ради, за місцем розташування земельної ділянки у порядку визначеному статтею 118 Земельного кодексу України.

Для безоплатного отримання земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації, яка розташована за межами населених пунктів для індивідуального дачного будівництва необхідно звертатись до відповідної районної державної адміністрації, за місцем розташування земельної ділянки у порядку визначеному статтею 118 Земельного кодексу України.

Після отримання вищевказаного дозволу Ви маєте можливість замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.


Повідомлення: Згідно зі статтею 121 Земельного кодексу України, я вирішив отримати право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності. Мною була  обрана приваблива для мене ділянка для ведення особистого селянського господарства.На кадастровій карті не за ким не зареєстрована. Як мені визначити її вільність, та можливість подальшого отримання даної ділянки. Додатково хочу дізнатися на кого мені писати клопотання на районого чи обласного голову?

Відповідь: Головне управління Держгеокадастру в Одеській області розглянуло Ваше звернення яке надійшло на електрону адресу Головного управління щодо отримання земельної ділянки у власність та повідомляє наступне.

Відповідно до положень статті 122 Земельного кодексу України сільські, селищні та міські ради, як органи місцевого самоврядування, передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

Районні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для ведення водного господарства; будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району, індивідуального дачного будівництва.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування для всіх потреб у тому числі для особистого селянського господарства. Згідно із частинами 6 — 8 статті 118 Земельного кодексу України громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності зокрема для особистого селянського господарства у межах норм безоплатної приватизації, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність.

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання Ви маєте додати:

 • викопіювання з кадастрової карти (плану) (його можна замовити у районному (міському) управлінні земельних ресурсів) або інші графічні матеріали, на яких слід зазначити бажане місце розташування земельної ділянки.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування який передає земельні ділянки державної або комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.

Отже, для безоплатного отримання земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України, яка розташована у межах населеного пункту, необхідно звернутися до відповідної міської, селищної або міської ради, за місцем розташування земельної ділянки у порядку визначеному статтею 118 Земельного кодексу України.

Для безоплатного отримання земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації, яка розташована за межами населених пунктів для індивідуального дачного будівництва необхідно звертатись до відповідної районної державної адміністрації, за місцем розташування земельної ділянки, а для ведення особистого селянського господарства необхідно звертатися до Головного управління Держземагентства в Одеській області, у порядку визначеному статтею 118 Земельного кодексу України.

Додатково повідомляємо, що для отримання інформації про наявність/відсутність зареєстрованого права власності чи користування земельною ділянкою, Ви маєте право звернутись до відповідного територіального Відділу (Управління) Держземагентства.


Повідомлення: Земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту,  на дану земельну ділянку я хочу виготовити проект землеустрою щодо передачі земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (за межами населеного пункту). Розясніть будь ласка куди і з якими документами потрібно звернутися щоб отримати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою, щодо передачі земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (за межами населеного пункту).

Відповідь: Головне управління Держгеокадастру в Одеській області розглянуло Ваше звернення, яке надійшло на електрону адресу Головного управління щодо виготовлення проекту відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту та повідомляє наступне.

Громадянам України за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть передаватися безоплатно у власність або надаватися в оренду земельні ділянки зокрема для особистого селянського господарства в межах норм, визначених Земельним кодексом України.

Отже, громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності зокрема для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 гектара.

Відповідно до положень статті 122 Земельного кодексу України центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування для всіх потреб.

Згідно із частинами 6 — 8 статті 118 Земельного кодексу України громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної власності зокрема для особистого селянського господарства у межах норм безоплатної приватизації, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України.

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства).

Відповідний орган місцевого самоврядування який передає земельні ділянки державної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб’єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із Законом України «Про землеустрій», у строки, що обумовлюються угодою сторін.

З переліком суб’єктів господарювання, які на сьогодні можуть здійснювати господарську діяльність у сфері землеустрою на території Одеської області можливо ознайомитись на інформаційному стенді Головного управління та територіальних органів Держгеокадастру у районах та містах Одеської області, а також на офіційному сайті Головного управління http://landres.gov.ua

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України.

Відповідно до пункту 107 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, державна реєстрація земельної ділянки здійснюється під час її формування за результатами складення документації із землеустрою після її погодження у встановленому порядку та до прийняття рішення про її затвердження органом державної влади або органом місцевого самоврядування (у разі, коли згідно із законом така документація підлягає затвердженню таким органом) шляхом відкриття Поземельної книги на таку земельну ділянку відповідно до пунктів 49-54 Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Відповідний орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

Отже, з метою безоплатного отримання земельної ділянки із земель державної власності для ведення особистого селянського господарства, Вам необхідно звертатись до Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, як до органу уповноваженого передавати земельні ділянки державної власності сільськогосподарського призначення у власність, у порядку визначеному статтею 118 Земельного кодексу України.


Повідомлення: Прошу дати роз’яснення яким нормативним актом користуватися для визначення кодів обмежень у використанні земельних ділянок: наказом Держкомзему «Про Класифікатор обмежень та обтяжень у використанні земельних ділянок» від 29 грудня 2008 року № 643 чи додатками по порядку ведення Державного земельного кадастру?

Відповідь: Головне управління Держгеокадастру в Одеській області розглянуло Ваше звернення, яке надійшло на електрону адресу Головного управління щодо нормативного регулювання питань з визначення кодів обмежень у використанні земель та інформує.

Пунктом 23 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, який набрав чинності з 01.01.2013, визначено, що до Державного земельного кадастру вносяться відомості про обмеження у використанні земель, зокрема, назва та код (номер) обмеження (в цілому і за окремими контурами) згідно з додатками 2 і 6 та пунктом 28 цього Порядку, який має вищу юридичну силу ніж наказ Держкомзему від 29.12.2008 № 643 про затвердження Класифікатору обмежень та обтяжень у використанні земельних ділянок.

Крім того, у програмному забезпеченні ведення Державного земельного кадастру передбачено внесення кодів обмежень у використанні земель з урахуванням додатку 6 до вказаного Порядку. Застосування іншого Класифікатора технічно унеможливлює внесення відомостей до Державного земельного кадастру.


Сообщение: Добрый день. Могу ли я заказать оценочную стоимость своего земельного участка, который находится в с.Маразлеевка  Белгород-Днестровского района  Одесской области?

Відповідь: Головне управління Держгеокадастру в Одеській області розглянуло Ваш запит від 30.06.2015 щодо оціночної вартості земельної ділянки, яка знаходиться в с. Маразліївка Білгород-Дністровського району Одеської області та інформує.

Згідно із статтею 5 Закону України «Про оцінку земель» грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною та експертною.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через надання адміністративних послуг», видача витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок по Білгород-Дністровському району здійснюється через центр надання адміністративних послуг за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Кірова 21, тел. (04849) 6-05-82.

Для отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, необхідно надати:

 • клопотання про надання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки з зазначенням адреси, кадастрового номеру, площі, цільового використання земельної ділянки;
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичної особи);
 • копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за КВЕД-2010 (за наявності);
 • копію витягу з Держаного земельного кадастру;
 • копію документу, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою;
 • копію довіреності та копію паспорту особи, яка діє від імені іншої (за необхідності);
 • схему розташування земельної ділянки;
 • у разі успадкування земельної ділянки, копію свідоцтва про смерть спадкодавця.

Згідно Закону України «Про оцінку земель» статтей 11, 15, 19 експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться ліцензованими суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель на підставі договору, який укладається заінтересованими особами, за методикою затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1248). Підставою для проведення оцінки може бути і рішення суду. У разі потреби ви можете замовити її виконання у будь-якій ліцензованій організації.


Сообщение: Добрый день! Я — участник АТО, обращался в Ильичевский городской совет о выделении земли, но получил отказ. Звоню на Вашу горячую линию — не берут трубку. Как и в какие рабочие дни можно подъехать за получением земли с.х. назначения? Какие взять документы? Спасибо заранее.

Відповідь: Головне управління Держгеокадастру в Одеській області розглянуло Ваше звернення від 25.06.2015, яке надійшло на електрону адресу Головного управління щодо порядку приватизації земельної ділянки сільськогосподарського призначення військовослужбовцям — учасникам АТО та інформує.

Статтею 116 Земельного кодексу України визначено, що громадяни набувають право власності та право користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених Земельним кодексом України або за результатами аукціону.

Відповідно до статті 121 Земельного кодексу України громадяни України мають право на передачу їм земельних ділянок у власність із земель державної власності або комунальної власності в таких розмірах: для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 гектара, для ведення садівництва — не більше 0,12 гектара, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 гектара, в селищах — не більше 0,15 гектара, в містах — не більше 0,10 гектара, для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара, для будівництва індивідуальних гаражів — не більше 0,01 гектара.

Відповідно до частин 6 — 8 статті 118 Земельного кодексу України громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України.

У разі, якщо військовослужбовцем-учасником АТО обрано земельну ділянку сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту, то він має право звернутись до Головного управління Держгеокадастру в Одеській області та надати наступні документи:

 1. паспорт громадянина України;
 2. ідентифікаційний код
 3. графічне зображення бажаного місця розташування земельної ділянки, яке можливо отримати, звернувшись до територіального органу Держземагентства в Одеській області за місцем розташування земельної ділянки;
 4. документ, підтверджуючий участь військовослужбовця у антитерористичній операції, завіреним належним чином.

Якщо ж земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту, потрібно звертатись до органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної ділянки з наданням вищевказаного переліку документів.

Відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної або комунальної власності у власність в межах повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб’єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із Законом України «Про землеустрій», у строки, що обумовлюються угодою сторін. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджуються в порядку, встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України.

Відповідно до пункту 107 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, державна реєстрація земельної ділянки здійснюється під час її формування за результатами складення документації із землеустрою після її погодження у встановленому порядку та до прийняття рішення про її затвердження органом державної влади або органом місцевого самоврядування (у разі, коли згідно із законом така документація підлягає затвердженню таким органом) шляхом відкриття Поземельної книги на таку земельну ділянку відповідно до пунктів 49-54 цього Порядку.

Відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної або комунальної власності у власність в межах повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення про його затвердження та надання земельної ділянки у власність (частина 9 статті 118 Земельного кодексу України).

Додатково звертаємо увагу, згідно із частиною 4 статті 116 Земельного кодексу України, передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених Земельним кодексом України, проводиться один раз по кожному виду використання.

Отже, з метою отримання безоплатно у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення у межах норм безоплатної приватизації, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України, яка розташована у межах населеного пункту , Ви маєте право звернутись до відповідної сільської, селищної або міської ради, за місцем розташування земельної ділянки у порядку визначеному статтею 118 Земельного кодексу України.

Для безоплатного отримання земельної ділянки сільськогосподарського призначення у межах норм безоплатної приватизації, яка розташованаза межами населених пунктів необхідно звертатись до Головного управління, як до органу уповноваженого передавати земельні ділянки державної власності сільськогосподарського призначення у власність, у порядку визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, 6 поверх, кабінет 613.

Крім того, отримати більш детальну інформацію Ви можете на офіційному сайті Головного управління http://landres.gov.ua у розділі «Інформація для учасників АТО» або на інформаційному стенді Головного управління за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, 6 поверх, кабінет 613.


Повідомлення: Добрий день! У 2004 році мій дід(особа 1) отримав державний акт на право приватної власності на землю для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. У 2014 році помер мій батько (особа 2) не встигши прийняти вказане спадкове майно (землю). Зараз я приймаю це майно за спадковою трансмісією (Стаття 1276 Якщо спадкоємець за заповітом або за законом помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, право на прийняття належної йому частки спадщини, крім права на прийняття обов’язкової частки у спадщині, переходить до його спадкоємців (спадкова трансмісія) Для отримання свідоцтва про право на спадщину нотаріусу потрібно надати оригінал Державного Акту та Витяг з земельного кадастру. Але цих документів у мене немає так як дід їх десь загубив. Отримати оригінали цих документів без свідоцтва про право на спадщину напевне я не зможу – осі виходить замкнутий круг. Скажіть будь ласка як мені отримати ці документи (Державний акт  та Витяг з ДЗК)

Відповідь: Головне управління Держгеокадастру в Одеській області розглянуло Ваше звернення від 19.06.2015 на електронну адресу Головного управління щодо отримання Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку та успадкування земельної ділянки і повідомляє наступне.

Земельні відносини регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами (ст. 3 Земельного кодексу України).

Відповідно до норм частини 1 статті 81 Земельного кодексу України громадяни України набувають права власності на земельні ділянки на підставі:

 • придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;
 • безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності;
 • приватизація земельних ділянок, що раніше надані їм у користування;
 • прийняття спадщини;
 • виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).

Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав (ст. 125 Земельного кодексу України).

Коло питань, пов’язаних із спадкуванням, врегульовано главою 84 Цивільного кодексу України. Відповідно до ст.1218 Цивільного кодексу України до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Виходячи з вищевикладеного, за нормами цивільного законодавства успадкувати можливо те майно, яке на момент смерті спадкодавця належало йому на праві власності.

З 01.01.2013 у зв’язку з набранням чинності Законів України «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1051 від 17.10.2012, було змінено порядок реєстрації земельних ділянок та оформлення правовстановлюючих документів на них.

В разі відмови нотаріуса у видачі свідоцтва про право на спадщину, визнати своє право на спадкування земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за дідом (особа1), на чиє ім’я було видано та зареєстровано державний акт на право приватної власності на землю, необхідно в судовому порядку.

Додатково повідомляємо, що відповідно до Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Держкомзему України від 04.05.1999 № 43, яка діяла на момент видачі державного акту на право власності на земельну ділянку діду (особа 1), державні акти заповнювались у двох примірниках, один з яких видавався землевласнику або землекористувачу, а інший, з нанесеною у лівому верхньому кутку першої сторінки відміткою «архівний» та відповідною документацією із землеустрою, залишався на зберіганні відповідно у районних (міських) відділах (управліннях) Держкомзему (на сьогоднішній день Держземагентства) України.

Відповідно до п. 2 розділу VII Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр» земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера.

У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності).

Аналогічна правова норма міститься в пункті 115 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051.

В разі, якщо земельній ділянці Вашого діда було присвоєно кадастровий номер, то Ви, як спадкоємець, відповідно до п. 175 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, маєте право на отримання Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

В разі, якщо земельній ділянці діда (особа1) не було присвоєно кадастрового номера, то Ви, як спадкоємець, замовляєте суб’єкту господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка є підставою для формування земельної ділянки.

Відповідно до п. 107 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, державна реєстрація земельної ділянки здійснюється під час її формування за результатами складення документації із землеустрою після її погодження у встановленому порядку та до прийняття рішення про її затвердження органом державної влади або органом місцевого самоврядування (у разі, коли згідно із законом така документація підлягає затвердженню таким органом) шляхом відкриття Поземельної книги на таку земельну ділянку відповідно до пунктів 49-54 Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстраторові, який здійснює таку реєстрацію, подаються:

 • заява про державну реєстрацію земельної ділянки за встановленою формою;
 • оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;
 • електронний документ.

За результатами проведення державної реєстрації земельної ділянки Ви отримуєте Витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку.

Відповідно до ст. 126 Земельного кодексу України право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Згідно із ч. 7 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться за місцем розташування об’єкта нерухомого майна в межах території, на якій діє відповідний орган державної реєстрації прав.

Статтею 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначено, що систему органів державної реєстрації прав становлять: Міністерство юстиції України; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав; органи державної реєстрації прав, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку (далі — органи державної реєстрації прав).

Виходячи з вищевикладеного, з рішення суду про визнання за Вами права спадкування земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за дідом (особа1) та Витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку необхідно звернутись до відповідного органу державної реєстрації прав для реєстрації права власності на земельну ділянку на своє ім’я.

Оскільки у Вашому зверненні недостатньо було інформації, тому надати більш детальну відповідь немає можливості.


Сообщение: Здравствуйте! У нас сложилась такая ситуация на предприятии, есть действующий договор аренды на земельный участок (договор аренды до 2020 год). Решили зарегистрировать данный договор в регистрационной службе, но получи отказ в связи с тем,  что договор аренды не соответствует данному законодательству (не присвоен кадастровый номер зем. участку). Обратились в проектную организацию сделали геодезию участку, подали заявление в администрацию (зем. уч. за границей нас. пункта земли промышленности) для разрешения изготовления проекта отвода зем. уч. в аренду на 49 лет и получили отказ. Администрация рекомендует делать доп. соглашение к действующему договору аренды. У нас вопрос: Может ли проектная организация делать тех. документацию по установлению границ, а не проект отвода (площадь зем. уч. не изменилась с предыдущем договором, но по границе участка вырезана опора ЛЕП). Кто прав Администрация (изготовление тех. док.) или проектная организация (проект отвода). Просим дать пояснения за ранее спасибо.

Відповідь: Головне управління Держгеокадастру в Одеській області розглянуло Ваше звернення, яке надійшло на електронну адресу Головного управління, щодо розроблення документації із землеустрою і продовження діючого договору оренди землі та повідомляє.

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Статтею 125 Земельного кодексу України визначається, що право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

У відповідності до статті 30 Закону України «Про оренду землі» зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладення відповідної додаткової угоди до договору оренди землі. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Разом з цим, варто зазначити, що отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку є обов’язковим при вчиненні правочинів щодо земельної ділянки (крім складення заповітів) (частина 2 статті 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку містить усі відомості про земельну ділянку, які містяться у Державному земельному кадастрі, у тому числі інформацію про її власників (користувачів).

Однак, отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку є можливим лише за умови формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номеру.

Водночас, земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера.

У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності).

Так, підставою для проведення землеустрою (розроблення землевпорядної документації) є, зокрема, укладені договори між юридичними чи фізичними особами (землевласниками і землекористувачами) та розробниками документації із землеустрою (стаття 22 Закону України «Про землеустрій»).

Розробниками документації із землеустрою є юридичні та фізичні особи-підприємці, що володіють необхідним технічними та технологічним забезпеченням та у складі яких працюють за основним місцем роботи сертифіковані інженери-землевпорядники (які є сертифікованими інженерами-землевпорядниками — для фізичних осіб-підприємців), відповідальні за якість робіт із землеустрою.

Отже, у разі наявності чинного договору оренди землі (зареєстрованого у відповідності до вимог законодавства України, яке діяло на момент укладення договору та його державної реєстрації), з метою присвоєння земельній ділянці кадастрового номера, Вам необхідно звернутись до будь-якого розробника документації із землеустрою для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).


Повідомлення: Підскажіть, будь-ласка, я би хотіла дізнатись нормативно-грошову оцінку моєї земельної ділянки. Чи можу я замовити витяг? Ця послуга платна? Буду дуже вдячна.

Відповідь: Відповідно до Положення про Державний фонд документації із землеустрою (додаток 2), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року № 1553 матеріали земельно-оціночних робіт зберігаються у місцевих фондах документації із землеустрою, які є складовою частиною Державного фонду документації із землеустрою.

Місцевий фонд згаданої документації створюється, формується і ведеться районними (міськими) відділами (управліннями) земельних ресурсів.

Згідно із частиною 2 статті 20 Закону України «Про оцінку земель» дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земель.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через надання адміністративних послуг», видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки здійснюється безоплатно Відділами (Управліннями) Держземагентства у районах та містах Одеської області через центр надання адміністративних послуг по місцезнаходженню земельних ділянок. У триденний термін з дати надходження клопотання буде надано витяг про нормативну грошову оцінку по запитуваному об’єкту.

Для отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, необхідно надати:

 • клопотання про надання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки з зазначенням адреси, кадастрового номеру, площі, цільового використання земельної ділянки та інформації щодо наявності або відсутності локальних комунікацій (водопостачання, каналізація, теплопостачання, газопостачання);
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичної особи);
 • копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за КВЕД-2010 (за наявності);
 • копію витягу з Держаного земельного кадастру;
 • копія правовстановлюючих документів на будівлі і споруди та копія технічного паспорту на нежитлову будівлю (за наявності);
 • копію документу, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою;
 • копію довіреності та копію паспорту особи, яка діє від імені іншої (за необхідності);
 • схему розташування земельної ділянки.