У липні місяці цього року до Головного управління Держгеокадастру в Одеській області надійшло до розгляду 62 запита на отримання публічної інформації, з них опрацьованих 50 запитів, 8 запитів знаходиться на розгляді, тому як строки їх виконання серпень місяц.
Відповідно до пункту 1 статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Довідково:

Відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація на запит надається безкоштовно. Якщо запит на інформацію передбачає виготовлення копій документів об’ємом понад 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначено  наказом Міністерства аграрної політики  та продовольства України  від 20.12.2016 № 555 «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат».

На сайті Головного управління Держгеокадастру в Одеській області розміщена електронна форма для подання запиту на публічну інформацію.