Земельні відносини регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами (ст. 3 Земельного кодексу України).

Відповідно до статті 16 Закон України «Про Державний земельний кадастр» та пункту 26 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 (далі – Порядок), кадастровий номер земельної ділянки є її ідентифікатором у Державному земельному кадастрі.

Відповідно до пункту 29 Порядку кадастровий номер земельної ділянки є індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування.

Спеціальний закон, який встановлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру, є Закон України «Про Державний земельний кадастр» (далі – Закон).

Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за місцем їх розташування відповідним Державним кадастровим реєстратором центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (ч. 2 ст. 24 Закону).

Статтею 24 Закону визначено порядок державної реєстрації земельної ділянки.

Так, частиною 4 статті 24 Закону визначено, що для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, подаються:

– заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин;

оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;

– документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

Заява з доданими документами надається заявником особисто чи уповноваженою ним особою або надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Аналогічна правова норма закріплена пунктом 109 Порядку.

Відповідно до частини 5 статті 24 Закону державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви:

– перевіряє відповідність документів вимогам законодавства;

– за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації.

Аналогічна правова норма закріплена пунктом 111 Порядку.

Частиною 8 статті 24 Закону визначено, що на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державногоземельного кадастру, є адміністративною послугою.

Надання вищезазначеної адміністративної послуги здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про адміністративні послуги», а саме статтею 9.

Крім того, дану адміністративну послугу, можливо замовити на офіційному веб-сайті Єдиного державного порталу адміністративних послуг https://my.gov.ua/info/service/byservicescope-86/3359/details у розділі «Природні ресурси та екологія», у підрозділі «Земля».

Статтею 26 Закону України «Про землеустрій» визначено коло замовників та розробників документації із землеустрою.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про землеустрій» визначено, що землеустрій здійснюється на підставі, у тому числі – укладених договорів між юридичними чи фізичними особами (землевласниками і землекористувачами) та розробниками документації із землеустрою.

Нормою частини 2 статті 27 Закону України «Про землеустрій» визначено, що замовники документації із землеустрою за рахунок власних коштів мають право на вибір розробника та укладення з ним договору, якщо інше не передбачено законодавством України.

При укладанні договору замовники документації із землеустрою мають право, у тому числі – визначати за погодженням із розробником документації із землеустрою вартість робіт із землеустрою і порядок їх оплати (п. «г» ч. 1 ст. 27 Закону України «Про землеустрій»).

Додатково повідомляємо, що ознайомитись із переліком суб’єктів господарювання в сфері землеустрою, які зареєстровані на території Одеської області відповідно до чинного законодавства, можливо на офіційному веб-сайті Головного управління http://odeska.land.gov.ua/info/litsenzovani-orhanizatsii-2/ в розділі «Напрями діяльності», у підрозділі «Експертиза».