Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави (ст. 14 Конституції України).

Охорона родючості ґрунтів є логічним продовженням політики держави у земельних правовідносинах, яка чітко визначила в конституційних положеннях, що основним багатством нашої держави є земля, щодо якої діє режим особливої охорони. Зважаючи на особливе ставлення нашої держави до земельних правовідносин, а також цінність сільськогосподарських земель як таких, зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки дозволяється виключно у тому випадку, коли отримано дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки.

Відповідно до частини 2 статті 168 Земельного кодексу України власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, крім випадків визначених підпунктами «а» і «б» цієї частини.

Спеціальний нормативно-правовий акт, що визначає процедуру видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок, є Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок, який затверджено наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.01.2005 № 1 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20 січня 2005 року за № 70/10350                          (далі – Порядок).

Вимоги Порядку щодо отримання дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок є обов’язковими для власників земельних ділянок та землекористувачів, діяльність яких пов’язана з порушенням поверхневого (родючого) шару ґрунту (пункт 1.3 Порядку).

За нормою пункту 2 Порядку спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок (далі – дозвіл) – це офіційний документ, який видається на підставі затвердженого в установленому законом порядку проекту землеустрою і дає право власнику земельної ділянки чи землекористувачу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки.

Пунктом 3.1 Порядку власники земельних ділянок та землекористувачі, які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, зобов’язані отримати дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, якщо це призводить до порушення поверхневого (родючого) шару ґрунту.

Звертаємо увагу, що дозвіл не вимагається у випадках, якщо переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) здійснюється в межах однієї й тієї самої земельної ділянки, що надана для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна  ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів (пункт 3.2 Порядку).

За нормою пункту 3.3 Порядку дозвіл видається на підставі затвердженого в установленому законом порядку проекту землеустрою, у якому повинні бути визначені умови зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення рекультивації порушених земель.

Перелік документів, який включає робочий проект землеустрою, зазначено в статті 54 Закону України «Про землеустрій».

Коло замовників та розробників документації із землеустрою визначено нормою статті 26 Закону України «Про землеустрій».

Ознайомитись із переліком суб’єктів господарювання в сфері землеустрою, які зареєстровані на території Одеської області відповідно до чинного законодавства, Ви можете на офіційному веб-сайті Головного управління Держгеокадастру в Одеській області (http://odeska.land.gov.ua/) у розділі «Напрями діяльності», у підрозділі «Експертиза» за посиланням «Ліцензовані організації».

Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України                             від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» є адміністративною послугою та здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про адміністративні послуги».

Відповідно до пункту 14 статті 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» прийняття від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних послуг.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги – дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки включає:

– заяву на отримання дозволу;

– копію документа, що посвідчує право власності чи право користування земельною ділянкою;

– копію документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), код ЄДРПОУ для юридичної особи, інформація щодо прізвища, імені та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону; представників – копія документа, що посвідчує особу, довіреність на отримання дозволу, інформація щодо прізвища, імені та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону);

– робочий проект землеустрою, затверджений в установленому законом порядку, із зазначенням його розробника;

– копію агрохімічного паспорта земельної ділянки;

– копію договору на виконання земляних робіт (у разі якщо заявник уклав договір на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки з іншою фізичною чи юридичною особою), прізвище, ім’я та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону;

– копію документа, що підтверджує сплату коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (у разі їх наявності).

Також, ознайомитись із вичерпним переліком документів, необхідних для отримання вищенаведеної адміністративної послуги, а також вимог до них, можливо на офіційному веб-сайті Головного управління Держгеокадастру в Одеській області (http://odeska.land.gov.ua/) у розділі «Напрями діяльності», у підрозділі «Адміністративні послуги» за посиланням «Адміністративні послуги Головного управління Держгеокадастру в Одеській області, які надаються безпосередньо через Центри надання адміністративних послуг».

За результатами розгляду заяви на отримання дозволу та доданих до неї матеріалів Головним управлінням Держгеокадастру в Одеській області через центр надання адміністративних послуг (Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради, який розташований за адресою:                                     вул. Преображенська, 21, м. Одеса) видається:

– дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки;

– відмова у видачі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки з зазначенням визначених законом підстав.

Строк надання відповідної адміністративної послуги становить не більше десяти робочих днів.

Повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу.

Дана адміністративна послуга є безоплатною.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини 1 статті 211 Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства за, у тому числі – невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого шару ґрунту.

Крім того, нормою статті 533 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність за зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу.

Отже, враховуючи вищенаведене, власники земельних ділянок та землекористувачі, діяльність яких пов’язана з порушенням поверхневого (родючого) шару ґрунту зобов’язані отримати дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки відповідно до вимог законодавства України з метою забезпечення раціонального використання і відтворення природних ресурсів та охорони довкілля.