Інформація

про хід виконання Головним управлінням Держгеокадастру в Одеській області

Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2019–2020 роки

(станом на 01.07.2020)

Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі Строк виконання заходу Відповідальні за виконання Стан виконання
1 2 3 4 5
І. Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми.
1. Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками апарату Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. Постійно. Начальники, їх заступники та керівники структурних підрозділів територіальних органів, керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. 1. Виконується

2. Кількість організаційно-розпорядчих актів (наказів) завізованих сектором запобігання та виявлення корупції перед поданням на підпис керівництву ГУ Держгеокадастру в Одеській області – 12549

 

4. Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах, керівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також проведення заходів, передбачених Законом України «Про очищення влади». Постійно. Уповноважені підрозділи територіальних органів Держгеокадастру. 1. Виконується

2. Кількість організованих та проведених  Головним управлінням Держгеокадастру в Одеській області спеціальних перевірок – 2

3. Строки проведення спеціальних перевірок дотримуються. Випадки в яких є затримки з відповідями від органів, які розглядають запити на проведення спеціальних перевірок відсутні.

4. Кількість проведених заходів щодо осіб, передбачених Законом України «Про очищення влади» – 13

5. Попередження осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах,  підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру, про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу». Постійно. Уповноважені підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. 1. Виконується

2. Кількість осіб, які були зараховані на посади державної служби  та були попереджені про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу» – 19

 

6. Організація на постійній основі заходів з підвищення кваліфікації працівників апарату Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з питань запобігання і виявлення корупції. Постійно. Керівники територіальних органів Держгеокадастру, керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. 1. Виконується

2. Кількість осіб, які пройшли онлайн курс з питань запобігання та виявлення корупції -10, зокрема:

3 особи отримали сертифікат онлайн-курсу «Декларуй доброчесно»

2 особи отримали сертифікат онлайн-курсу «Конфлікт інтересів: треба знати

3 особи отримали сертифікат онлайн-курсу «Конфлікт інтересів: треба знати. Від теорії до практики»

9 осіб отримали сертифікат онлайн-курсу «Антикорупційні програми органів влади»

3. Прийнято участь у тренінгу на селекторній нараді щодо проблемних питань у діяльності уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру – 1 особа

 

7. Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції». Постійно. Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. 1. Виконується

2. Сектором запобігання та виявлення корупції проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо визначення поняття «конфлікт інтересів», шляхів і способів його врегулювання.

3. Кількість повідомлень про наявність конфлікту інтересів від працівників Головного управління Держгеокадастру в Одеській області – 91  повідомлень

4. За 67 повідомленнями вжито заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом відсторонення їх від розгляду документів, надання послуг та застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень відповідно до ст.ст.28,30, 33 ЗУ «Про запобігання корупції», про що повідомлено відповідну особу.

5. Кількість повідомлень, що не потребували врегулювання – 24

 

8. Проведення організаційних заходів по підготовці до чергового етапу декларування. Грудень 2019 року, січень –березень 2020 року. Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. 1.  Виконується,

2.   Сектором запобігання та виявлення корупції проведенно роз’яснювальну роботу: –          Тренінгів – 5,

–          надсилання повідомлень  звільненим у 2019 році -14

–          консультацій і індивідуальних навчань – 142

 

9. Проведення перевірки факту подання/неподання суб’єктами декларування Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, декларацій відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції». Постійно. Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. 1. Виконується

2. Проводиться перевірка подання декларацій кандидата на посаду, декларацій перед звільненням, щорічних декларацій.

В результаті перевірки виявлено 8 фактів неподання декларацій після звільнення, 1 факт несвоєчасного подання декларацій перед звільненням, 1 факт несвоєчасного подання декларацій після звільнення, .

 

10. Інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. Невідкладно після виявлення. Управління запобігання та виявлення корупції,

керівники територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

1. Виконується

2. кількість осіб ГУ Держгеокадастру в Одеській області, щодо яких направлено повідомлення до НАЗК про факти виявлення  пов’язаного з корупцією правопорушення – 10

 

11. Здійснення заходів з підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень, вимог та заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

Постійно. Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. 1. Виконується

2. Заходи з підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень, вимог та заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції, проведених уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління  Держгеокадастру в Одеській області,

Забезпечено проходження працівниками ГУ Держгеокадастру в Одеській області онлайн-курсів Prometheus – отримано 17 сертифікатів, Інформаційні матеріали стосовно запобігання та виявлення корупції, щодо змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних рекомендацій НАЗК розміщуються на  сайті  Головного управління та постійно оновлюються.

12. Інформування Держгеокадастру про факти правопорушень в територіальних органах Держгеокадастру та підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру відповідно до вимог наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 4 «Про інформування щодо фактів правопорушень».

 

Не пізніше ніж протягом трьох годин робочого часу з моменту отримання повідомлення (інформації), затримання особи, тощо. Керівники територіальних органів Держгеокадастру,

керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

1.Виконується.

2. Надісланих повідомлень ГУ Держгеокадастру в Одеській області на виконання вимог наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 4 «Про інформування щодо фактів правопорушень» щодо фактів правопорушень (виїмка документів, обшуки, рішення судів, публікації у ЗМІ, тощо) –  32

13. Ведення обліку працівників Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією. Постійно. Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. 1. Виконується

2. Посадові особи Головного управління  Держгеокадастру в Одеській до відповідальності за вчинення корупційного та/або пов’язаного з корупцією правопорушення у 1 півріччі  2020 року не притягувались.

 

14. Проведення службових розслідувань щодо осіб, визнаних винними у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб та вжиття заходів щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950. Постійно. Управління запобігання та виявлення корупції,

уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

1. Виконується

2. Службові розслідування щодо осіб, визнаних винними у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб (зокрема, за поданням спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції) не проводились.

 

15. Забезпечення умов для повідомлень працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери  управління Держгеокадастру, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку, забезпечення конфіденційності інформації про цих осіб, а також неупередженого та своєчасного їх розгляду Постійно. Керівники та уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. 1. Виконується

У 1 півріччі 2020 року повідомлень від викривачів не надходило

 

17. Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з питань запобігання та виявлення корупції шляхом розміщення організаційно-розпорядчих документів, а також звітної та статистичної інформації на сайті Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. Не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття (затвердження). Керівники територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. 1. Виконується

2. Постійно висвітлюється суспільно-важлива інформація з діяльності Головного управління Держгеокадастру  в Одеській області, зокрема:

За 1 півріччя 2020 року опубліковано 81 стаття на офіційному веб-сайті ГУ Держгеокадастру в Одеській області.

з 13 березня 2020 року щопонеділка проводиться онлайн трансляція  розпорядження землями сільськогосподарського призначення.

Також у ГУ Держгеокадастру в Одеській області ведеться сторінка на сайті Фейсбук, на якій  розміщуються актуальні новини щодо земельних відносин, а також працює  громадська приймальна та гаряча лінія, за допомогою чого яких можно отримати кваліфікаційну консультацію від спеціалістів головного управління та дізнатись всю необхідну інформацію.

ІІ. Усунення виявлених корупційних ризиків.
1. Ризик 5:

Ймовірність виникнення проявів недоброчесності та необ’єктивності, яка полягає у несвоєчасному розгляді звернень, ненадання або надання недостовірної інформації з метою приховування інформації та задоволення своїх приватних інтересів або інтересів третіх осіб.

Протягом 2019–2020 років. 1. Виконується.

 

1. Проведення нарад, семінарів серед працівників Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру з метою поширення інформації стосовно дотримання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, доступу до публічної інформації та відповідальності за їх порушення.  до 31.12.2020.

 

 

Керівники територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

 

Виконується.
2. Посилення контролю за дотриманням законодавства під час розгляду звернень громадян та юридичних осіб, запитів на інформацію, звернень на гарячу лінію, тощо, шляхом періодичного моніторингу з боку уповноважених на це підрозділів та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу. до 05.01.2021.

 

Керівники територіальних органів Держгеокадастру.

 

1.2. Встановлено додатковий контроль за дотриманням спеціального законодавства під час розгляду листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію Сектором контролю Управління адміністративно-організаційного забезпечення.

 

3. Розміщення на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, його територіальних органів статистичних даних щодо запитів на інформацію. Щомісяця. Керівники територіальних органів Держгеокадастру. 1.3. На офіційному веб-сайті ГУ Держгеокадастру в Одеській області щомісячно розміщується статистична дані щодо надходження та розгляду запитів на публічну інформацію
ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.
1. Забезпечення організації навчання державних службовців, працівників з питань запобігання та виявлення корупції. Протягом 2019–2020 років. Керівники територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції зазначених органів. 1. Виконується

2. Організовано проходження он-лайн навчання працівниками ГУ Держгеокадастру в Одеській області через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

За 1 півріччя 2020 ріку працівниками ГУ успішно закінчено онлайн-курси і отримано 17 сертифікатів, а саме:

3 особи отримали сертифікат онлайн-курсу «Декларуй доброчесно»

2 особи отримали сертифікат онлайн-курсу «Конфлікт інтересів: треба знати

3 особи отримали сертифікат онлайн-курсу «Конфлікт інтересів: треба знати. Від теорії до практики»

9 осіб отримали сертифікат онлайн-курсу «Антикорупційні програми органів влади»

2. Проведення нарад (навчань) з працівниками з таких тем:  заповнення електронних декларацій, дотримання строків їх подання, порядок та строки подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, тощо. Протягом 2019–2020 років. Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. 1. Виконується

2. проведено селекторну нараду-тренінг на тему Декларування 2020. Проблемні питання

Селекторну нараду-тренінг на тему: Конфлікт інтересів

Селекторну нараду на тему: Інформування ГУ Держгеокадастру в Одеській області про факти правопорушень в структурних підрозділах Головного управління

тематичних нарад- 24

тематичних навчань –  8

консультацій – 163