Відділ державного геодезичного нагляду є структурним підрозділом Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.

До основних завдань Відділу належить здійснення державного геодезичного нагляду за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю.

Відповідно до покладених завдань Відділ здійснює проведення перевірок щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Приймає участь в межах своїх повноважень у наданні Держгеокадастру пропозицій щодо розроблення нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем.


До відома суб’єктів господарювання, що використовують апаратуру супутникових радіонавігаційних систем для виконання топографо- геодезичних і картографічних робіт

Перелік вищих навчальних закладів, які уклали договір з Держгеокадастром про співробітництво щодо підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та/або сертифікованих інженерів-геодезистів 

До відома суб’єктів топографо-геодезичної і картографічної діяльності щодо передачі матеріалів топографо-геодезичної та картографічної діяльності до Держкартгеофонду