На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 688 та доручення Держгеокадастру, Головним управлінням Держгеокадастру в Одеській області започаткована практика проведення земельних торгів в електронній формі щодо продажу прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

Відповідно до укладеного договору електронні земельні торги на території Одеської області проводяться на електронному майданчику ДП «СЕТАМ» https://land.setam.net.ua/auctions.

Так, подання заяв учасниками земельних торгів та саме, проведення електронних аукціонів відбувається безпосередньо на зазначеному електронному майданчику.

З метою належної організації процесу подання заяв учасниками електронних земельних торгів доводимо до відома наступне.

Користувач, який виявив намір придбати лот, зобов’язаний не пізніше ніж за три робочих дні до дня проведення електронних земельних торгів зареєструватися у системі електронних земельних торгів, подати заяву про участь в таких торгах і сплатити реєстраційний та гарантійний внески в розмірі, на окремі рахунки виконавця електронних земельних торгів.

Інформація про дату проведення аукціону, виконавця електронних земельних торгів, строк подання заяв, реквізити для сплати реєстраційного та гарантійного внесків та їх розміри, а також інші обов’язкові відомості зазначені в інформації про лот на відповідному електронному майданчику https://land.setam.net.ua/auctions по кожному лоту окремо. Також систематизовану інформацію у виді таблиці із переліком лотів по Одеській області можливо переглянути за посиланням http://odeska.land.gov.ua/zaproshuiemo-do-uchasti-u-zemelnykh-torhakh-3/.

Реєстрація учасників на електронному майданчику, подання заяв та посвідчення копій доданих до заяви документів здійснюється з накладенням електронного цифрового підпису, тому для участі у електронних торгах обов’язковим є отримання такого підпису у органах ДФС для фізичних осіб та представників юридичних осіб, які будуть приймати участь у торгах.

У заяві про участь в електронних земельних торгах зазначаються такі відомості:

  • адреса електронної пошти для надсилання повідомлень;
  • контактний номер телефону;
  • поштова адреса;
  • реквізити рахунку учасника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок;
  • реєстраційний номер лота, щодо якого подається заява.

Крім того:

учасник – фізична особа додає до зазначеної заяви копію довідки про присвоєння йому реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків) та копію паспорта, а іноземний громадянин та особа без громадянства зазначають у заяві прізвище, ім’я та по батькові, громадянство (підданство) іноземної держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа;

користувач – фізична особа – підприємець зазначає у заяві прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника та номер та серію паспорта;

користувач – юридична особа зазначає у заяві найменування юридичної особи; код згідно з ЄДРПОУ; прізвище, ім’я, по батькові представника юридичної особи, уповноваженої підписувати від її імені документи; серію та номер документа, що посвідчує особу уповноваженого представника, реквізити документа, що підтверджує його повноваження; для іноземних юридичних осіб – найменування, місцезнаходження та державу, в якій зареєстрована юридична особа.

Неприпустимим є допущення помилок у найменуванні учасників земельних торгів, ідентифікаційних номерах фізичних осіб, кодах згідно з ЄДРПОУ юридичних осіб, контактній інформації та реквізитах, оскільки ці відомості зазначаються у протоколах проведення торгів та договорах оренди земельних ділянок, що є підставами для набуття прав оренди на земельні ділянки.

Разом із заявою про участь в електронних земельних торгах подаються документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків, копія документа, що посвідчує особу уповноваженого представника або копія наказу про призначення керівника для юридичної особи.

Нижче наводиться відео-інструкція щодо реєстрації учасника та подання заяви на участь у земельних торгах.

Після подання заяви виконавець земельних торгів забезпечує перевірку її відповідності встановленим  вимогам та у разі її відповідності автоматично присвоює заяві реєстраційний номер, фіксує дату і час її подання, реєструє користувача як учасника та не пізніше наступного дня після отримання документів надсилає йому аукціонний вхідний квиток.

Після отримання аукціонного вхідного квитка учасник не пізніше 19 год. 00 хв. дня, що передує дню проведення електронних земельних торгів, додає його до своєї заяви про участь та завантажених документів у системі електронних торгів. Аукціонний вхідний квиток є підставою для здійснення (активації) або анулювання учасником цінової пропозиції під час електронних земельних торгів.

За більш детальною інформацією щодо питань подання заяв звертатися до відповідного виконавця земельних торгів:

ДП «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,

м. Одеса. вул. Космонавтів, 34, контактні особи:

  • Лозівець Максим Олександрович тел.:(048)765-84-15;
  • Зенковська Світлана Володимирівна тел.: (048)766-95-36.

Одеська регіональна філія Державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру»,

м. Одеса. вул. Івана та Юрія Лип (вул. Гайдара), 13, контактні особи:

  • Тимосевич Валентин Станіславович, тел.: (048)766-55-52.
  • Паршенко Оксана Миколаївна, +38(096)412-04-74