Спеціальний закон, який визначає  правові, економічні та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших  корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля, є Закон України «Про охорону земель».

Відповідно до вимог статті 37 Закону України «Про охорону земель» власники та землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок зобов’язані здійснювати заходи щодо охорони родючості ґрунтів, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.

З метою здійснення контролю за динамікою родючості ґрунтів та відповідно до вимог Указу Президента України від 02.12.1995 № 1118/95 «Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення» систематично проводиться їх агрохімічне обстеження, видаються агрохімічні паспорти, в яких фіксуються початкові та поточні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів і рівні їх забруднення.

Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки – документ, що містить дані щодо агрохімічної характеристики ґрунтів і стану їх забруднення токсичними речовинами та радіонуклідами.

Порядок ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 536 від 11.10.2011 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.12.2011 за № 1517/20255 (далі – Порядок).

Відповідно до цього Порядку відомості агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки використовуються в процесі регулювання земельних відносин при:

– передачі у власність або наданні в користування, в тому числі в оренду, земельної ділянки;

– зміні власника земельної ділянки або землекористувача; проведенні грошової оцінки земель;

– визначенні розмірів плати за землю;

– здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів.

Наявність агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки є обов’язковою при передачі земельних ділянок у власність, користування, наданні дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, консервації та рекультивації земель і в інших випадках, передбачених законодавством

Агрохімічна паспортизація орних земель здійснюється через кожні 5 років, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень через кожні 5-10 років і є обов’язковою для всіх землевласників та землекористувачів.

За нормою статті 54 Закону України «Про охорону земель» з метою своєчасного виявлення змін стану земель, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів ведеться моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення. Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення включає: – агрохімічне обстеження ґрунтів; – контроль змін якісного стану ґрунтів; – агрохімічну паспортизацію земельних ділянок. Агрохімічна паспортизація  орних  земель  здійснюється  через кожні 5 років, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень – через кожні 5-10 років. Суцільне ґрунтове обстеження проводиться через кожні 20 років.

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 413 (із змінами) «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними» була затверджена Стратегія удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними.

Відповідно до абзаців тринадцять та чотирнадцять розділу «Система організації процесу виконання Стратегії» Держгеокадастр та його територіальні органи під час передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в користування (оренда, емфітевзис) повинні передавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності в користування (оренда, емфітевзис) за наявності агрохімічного паспорта земельної ділянки та перевіряти не рідше ніж один раз на три роки стан земельних ділянок, які перебувають в користуванні (оренда, емфітевзис), на відповідність показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки.

Виходячи з вищевикладеного, в рамках чинного земельного законодавства агрохімічна паспортизація орних земель є обов’язковою для всіх землевласників та землекористувачів.